Προγράμματα

Προσφέρουμε Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα ακαδημαϊκά προγράμματα σε επίπεδο Certificate, Diploma, Higher National Diploma (HND), Bachelor's, Master's, MBA, PHD, καθώς επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα αλλαγής κατεύθυνσης σπουδών.

Συγκεκριμένα:

Ακαδημαϊκά προγράμματα σε Hospitality, Tourism, Business & Banking:
  -Diploma in Hotel Operational Management
  -Higher Diploma in International Hotel Management
  -American AH & LA Diploma in Hotel Management
  -Higher Diploma in Business & International Management
  -Higher Diploma in Business & International Banking
  -Higher Diploma in Travel & Tourism Management
  -Higher Diploma in Hotel Management & Tourism
The BA Degree Suite (5 μήνες στο Πανεπιστήμιο):
  -BA (Hons) in Hospitality Management
  -BA (Hons) in Travel & Tourism Management
  -BA (Hons) in Events Management
  -BSc (Hons) in International Spa Management
  -BA (Hons) in Business Management
  -BBA (Dual Major) in Business, Hotel, Restaurant & Resort Management
  -BSc (Hons) in Hotel, Restaurant & Institutional Management
The MA Degree Suite (5 μήνες στο Πανεπιστήμιο):
  -Masters in Hospitality Management
  -Masters in Tourism Management
  -Masters in Marketing Management
  -Master in Business Administration MBA
The Postgraduate & Transfer Programmes (5 μήνες στο Πανεπιστήμιο):
  -Postgraduate Diploma in Hotel Management
  -Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management
Ακαδημαϊκά προγράμματα στις μαγειρικές τέχνες:
  -Foundation in European Cuisine
  -Advanced Diploma in European Culinary Management
The BA Degree Suite:
  -BA (Hons) in Culinary Arts Management
  -BSc (Hons) in Food & Consumer Management
  -BSc in Food Marketing
  -BSc in Food Service Entrepreneurship
  -BSc in Food Service Management
Professional Development Certificates (3 μήνες στο Πανεπιστήμιο):
  -European Pastry & Chocolate
  -European Gourmet Cuisine
  -European Food & Beverage Service