Υπηρεσίες

Η "SITEC" προσφέρει:

- Υπεύθυνη καθοδήγηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των αναγκών σας

- ¶μεση εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

- Καθοδήγηση για τη συμπλήρωση της αίτησης εισαγωγής σε οποιοδήποτε επίπεδο

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες καριέρας

- Συνεχής καθοδήγηση και βοήθεια καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σας

- Διαμονή και διατροφή

- Αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές

- Υπηρεσίες συγγραφής βιογραφικού σημειώματος

- Πληρωμένη πρακτική εξάσκηση (εργασιακή εμπειρία)

- Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας σε Ευρώπη, ¶πω Ανατολή, Μέση Ανατολή, ΗΠΑ

- Επίσημη μετάφραση των πτυχίων και των άλλων απαραίτητων εγγράφων

- Ξένες γλώσσες για τουριστικούς σκοπούς

- Καλοκαιρινά τμήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας στην Ελβετία